Отностно сътрудничеството Организации
На 18 и 19 ноември 2009 г. на посещение в община Гърмен бяха нашите партньори от община Босилово /Република Македония/. Дветe общини имат подписан Меморандум за сътрудничество и за пореден път ще кандидатстват по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и бивша Югославска Република Македония по инструмент за предприсъединителна помощ, бюджетна линия № 2007СВ16IP0007-2009-1.
Прочети още
Център „Млад фермер” - Гърмен; Център „Ваканция и здраве” - Огняново; Интегрирана медия комуникационен център „Контакт” - Рибново;
Прочети още